Allmänna villkor

 

1. ALLMÄNT
Nedanstående villkor gäller när du som kund handlar på linapaulsen.se (Lina Paulsén). Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått villkoren innan du gör din beställning. Genom att beställa godkänner du våra villkor.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på linapaulsen.se vid den tidpunkt då du gör din beställning.

2. KÖP/BESTÄLLNING
Ett köp har skett när du som kund har gjort en beställning i kassan på hemsidan och en orderbekräftelse har skapats. Denna orderbekräftelse skickas dels till Lina Paulsén och dels till din e-postadress som du uppgav när du skapade ordern. Vi rekommenderar dig att spara orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuell kontakt med oss. För att handla på linapaulsen.se måste du vara 18 år.

3. PRIS
3.1. De priser som anges på linapaulsen.se är inklusive lagstadgad moms.

4 BETALNING
4.1 SWISH
Betala smidigt och säkert med Swish. När du väljer Swish vid utcheckning får du en betalningsbegäran till din Swishapp från Lina Paulsén med beloppet för din beställning. Du godkänner betalningen med mobilt BankID och får en bekräftelse i din Swishapp.

4.2 STRIPE KORTBETALNING
Betala tryggt och säkert med Stripes betallösning utan avgift. Läs mer om Stipe på deras hemsida www.stripe.com

4.3 RABATTKODER
Vid användning av eventuella rabattkoder, fyll i koden i fältet märkt rabattkod. Summan dras automatiskt av och den resterande summan betalar du som vanligt. 

5. ÅNGERRÄTT
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du 14 dagars ångerrätt från det datum du går med på att köpa tjänsten. Det finns ett fåtal undantag från ångerrätten enligt lag. Nedan finner du de två som vi tillämpar.
– Digitalt innehåll, till exempel program, appar, spel eller musik, som levereras digitalt. Här räknar Lina Paulsén in onlinetjänster.
– Tjänster som sker på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, som till exempel biluthyrning, servering/catering, kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet. Här räknar Lina Paulsén in klasser, event, workshops och utbildningar.

Om du bokar dig mindre än 14 dagar innan ett event har du ingen ångerrätt.

6. GARANTI
Kvalitet är viktigt för oss. Skulle något inte motsvara dina förväntningar, hör av dig så vi får en chans att hjälpa dig.

7. RESERVATIONER
7.1 ALLMÄNT
Lina Paulsén reserverar sig för felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.

7.2. FORCE MAJEUR
Skulle oförutsedda händelser som ligger utanför Lina Paulséns kontroll inträffa (exempelvis krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och andra jämförbara händelser) och dessa händelser gör att Lina Paulsén inte kan hålla sitt avtal till dig som kund, befrias Lina Paulsén från detta p.g.a. ovanstående anledningar.

8. INTEGRITETSPOLICY
Vi värnar om din personliga integritet. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

När du lägger din beställning hos Lina Paulsén uppger du dina personuppgifter. I samband med slutförandet av din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Från och med den 25 maj 2018 följer vi den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation), i vår behandling av personuppgifter. Nedan förklaras hur vi samlar in och använder din personliga information samt dina rättigheter gällande den informationen.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Ändamål

 • För att kunna hantera beställning/köp.
 • För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
 • För att kunna hantera kundserviceärenden.
 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster gentemot dig som kund.
 • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Behandlingar som utförs

 • Hantering av betalning.
 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
 • Genomförande och hantering av deltagande i tävlingar.
 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga.
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.
 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
 • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra villkor.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).
 • Din korrespondens och feedback avseende produkter och tjänster.
 • Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål.
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund

 • Fullgörande av köpeavtalet. Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt köpeavtalet.
 • Rättslig förpliktelse. Insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag för att fullfölja vår rättsliga skyldighet och för att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att
  • hantera kundserviceärenden.
  • hantera ditt deltagande i tävlingar.
  • utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Vi samlar in de uppgifter du själv lämnar till oss, eller uppgifter utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1) Betallösningar.
2) Marknadsföring.
3) IT-tjänster.
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Våra personuppgiftsbiträden behöver lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.
Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter gällande din personliga information
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig har du rätt att begära få tillgång till uppgifterna (s.k. registerutdrag). Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post info@linapaulsen.se. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

COOKIES
Vad är cookies och hur använder vi det?
Cookies “kakor” är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Det finns två typer av cookies: Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats. Sessionscookies försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att erbjuda sina besökare bästa möjliga upplevelse.

Vi använder följande cookies:
1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Kan du själv styra användningen av cookies?
Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

9. ÖVERLÅTELSE
Lina Paulsén förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

10. KLAUSULERS GILTIGHET
Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

11. INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER
Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på linapaulsen.se, tillhör Lina. All användning av linapaulsen.se eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av Lina Paulsén.

12. ÖVRIGT
Lina Paulsén följer konsumentköplagen och Svensk Distanshandels rekommendationer. Mer information om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen finns här:
www.konsumentverket.se
www.arn.se 
Vid en eventuell tvist följer Lina Paulsén ARN:s rekommendationer.

Har du en specifik fråga om villkor som du inte hittar svaret på här, är du välkommen att kontakta oss via e-post info@linapaulsen.se.