Holistisk Enkel Livsstil

Vad innebär det att leva en holistisk enkel livsstil?

Holistisk betyder helhet. Att se på mig själv som människa som en helhet som består av kropp, själ och sinne och hur alla delar hänger ihop. I vår resa genom livet behöver vi ta hänsyn till vår mentala del; våra tankar och programmeringar, vår fysiska del; vår kropp och våra beteendemönster, vår emotionella del; våra tillfälliga känslor och våra lagrade emotioner samt vår spirituella del; vår själ, vår essens, vårt högre jag.

Enkel som i enkelhet. Att förenkla, skala av och rensa bort för att komma närmare kärnan, essensen, det som är viktigt på riktigt.

Livsstil för att betona hållbarhet. För att i nuet ta ett litet steg i taget eftersom livet är en resa av ständig självutforskning, självläkning och självutveckling.